Швейцария
швейцарская

швейцарские
Герман Гессе Герман Гессе
(02.07.1877–09.08.1962)

немецкий писатель, 1946 .
Карл Шпиттелер Карл Шпиттелер
(24.04.1845–29.12.1924)

швейцарский поэт, 1919 .